Prisliste

Priser pr. 15.03.2022

Prisliste

Verdi- og lånetakst

Pris eks. mva.
Pris inkl. mva.
 • Leilighet
 • 4 800,-
 • 6 000,-
 • Rekkehus / halvpart tomannsbolig
 • 5 200,-
 • 6 500,-
 • Enebolig
 • 6 000,-
 • 7 500,-
 • Boligtomt
 • 6 000,-
 • 7 500,-

Tilstandsrapport iht. NS 3600

Pris eks. mva.
Pris inkl. mva.
 • Leilighet 0 – 100 m2
 • 7 200,-
 • 9 000,-
 • Leilighet 100 ->
 • 9 200,-
 • 11 500,-
 • Enebolig – enhet tomannsbolig – rekkehus - fritidsbolig 0 – 150 m2
 • 11 200,-
 • 14 000,-
 • Enebolig – enhet tomannsbolig – rekkehus - fritidsbolig 150 – 250 m2
 • 14 400,-
 • 18 000,-
 • Enebolig – enhet tomannsbolig – rekkehus - fritidsbolig 250 - 350 m2
 • 16 000,-
 • 20 000,-
 • Enebolig – enhet tomannsbolig – rekkehus - fritidsbolig 350 -> m2
 • 18 400,-
 • 23 000,-

Tillegg tilstandsrapport (NS3600)

Pris eks. mva.
Pris inkl. mva.
 • Tillegg ekstra boenhet / hybel
 • 2 160,-
 • 2 700,-
 • Enkle tilleggsbygg: garasje boder etc.
 • 1 480,-
 • 1 850,-
 • Komplekse tilleggsbygg: anneks etc.
 • 2 800,-
 • 3 500,-
 • Rydding av rom/innbo for inspeksjon (faktureres etter medgått tid)
 • Fra 1 600,-
 • Fra 2 000,-
 • Plantegning pr. etasje
 • 1 200,-
 • 1 500,-
 • Hulltaking utover 2 hull, pr hull
 • 400,-
 • 500,-

Skade- og reklamasjonstakst

Pris eks. mva.
Pris inkl. mva.
 • Faktureres etter medgått tid – timespris
 • 1 200,-
 • 1 500,-

Annet / Andre tjenester

Pris eks. mva.
Pris inkl. mva.
 • Byggelånsoppfølging
 • Medgått tid
 • Medgått tid
 • Timespris
 • 1 200,-
 • 1 500,-
 • Kjøring utover 20 km fra kontor –
 • Medgått tid
 • Medgått tid
 • Tilleggskostnad for innhenting av manglende dokumentasjon, fra;
 • 1 600,-
 • 2 000,-
 • Oppdatering av rapport etter utløp
 • Halv pris
 • Halv pris
 • Avbestilling av oppdrag 24 timer før oppdrag blir belastet med
 • 2 400,-
 • 3 000,-
 • KM godtgjørelse
 • 20,-
 • 26,-
 • Byggesøknader – Etter medgått tid / avtale
 • Medgått tid
 • Medgått tid
 • Seksjonering – Etter medgått tid / avtale
 • Medgått tid
 • Medgått tid
 • Delesak – Etter medgått tid / avtale
 • Medgått tid
 • Medgått tid

Andre tjenester

Pris eks. mva.
Pris inkl. mva.
 • Uavhengig kontroll våtrom og lufttetthet – Etter avtale
 • Fra 7 600,-
 • Fra 9 500,-
 • Trykktesting - Etter avtale
 • Fra 3 600,-
 • Fra 4 500,-
 • Termografering Etter medgått tid / avtale
 • Medgått tid
 • Medgått tid
 • Energimerking Etter medgått tid / avtale
 • Medgått tid
 • Medgått tid
 • Energirådgivning – Etter medgått tid / avtale
 • Medgått tid
 • Medgått tid
 • Energiberegning – Etter medgått tid / avtale
 • Medgått tid
 • Medgått tid
 • Prosjekteringstjenester – Etter medgått tid / avtale
 • Medgått tid
 • Medgått tid
 • Byggoppfølging – Byggeleder – Byggherreombud – Etter medgått tid / avtale
 • Medgått tid
 • Medgått tid
 • Teknisk tegning – Etter medgått tid / avtale
 • Medgått tid
 • Medgått tid
 • Bistand ulovlighetsoppfølging byggesak – Etter medgått tid / avtale
 • Medgått tid
 • Medgått tid
 • Vedlikeholdsplan – Etter medgått tid
 • Medgått tid
 • Medgått tid
 • Droneinspeksjon – kommer i løpt av 2022
 • Kommer 2022
 • Kommer 2022

Prisene justeres årlig etter KPI.

Ønsker du å holde deg oppdatert?